หน่อโพธิ์ แทรแวล NorBhodi Travel  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09361

หน่อโพธิ์ แทรแวล NorBhodi Travel  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09361

เมนู

24 Jun 2016

  • พระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ที่สวยงามนี้ ออกแบบโดย รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม
  • ส่วนภาพชุดด้านล่างนี้ เป็นบรรยากาศที่หาได้ยากของพุทธคยาในวันนี้ ที่กล่าวเช่นนี้เพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านชาวพุทธจากทั่วโลกพากันเดินทางมาสักการะเพิ่มขึ้นอย่างมาก บรรยากาศโล่ง ๆ สบายอย่างนี้ จึงไม่ค่อยจะมีให้เห็นแล้ว ยิ่งในฤดูที่นิยมแสวงบุญคือ พฤศจิกายน ถึง มีนาคม พื้นที่ในพุทธคยาจะคราคร่ำไปด้วยผู้แสวงบุญนานาชาติ  ซึ่งก็ให้บรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาในอีกแบบหนึ่ง