หน่อโพธิ์ แทรแวล NorBhodi Travel  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09361

หน่อโพธิ์ แทรแวล NorBhodi Travel  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09361

เมนู

ทัวร์ทัชมาฮาล-เดลลี #

๑) เดลลี - อัครา เจาะลึก 6 วัน

โปรแกรมเเที่ยวเจาะลึก เน้นสบายๆ ไม่เหนื่อย

 • วันแรก : กรุงเทพฯ - เดลลี - อัครา (Air India) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วออกเดินทางไปเมืองอัครา ใช้เวลาราว ๔ ชม. พักโรงแรมในเมืองอัครา 
 • วันที่สอง : ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ต ใช้เวลาทั้งวันในการเยี่ยมชมและถ่ายภาพอย่างจุใจ ที่ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ต เบบี้ตัช และ สิ่งก่อสร้างงามๆ ในเมืองอัครา และ shopping ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในแต่ละสถานที่อย่างพอใจ ... วันนี้พักโรงแรมในเมืองอัครา เป็นคืนที่สอง
 • วันที่สาม : อัครา - เดลลี หลังอาหารเช้า ไปชมความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างริมแม่น้ำยมุนากันต่อ ได้แก่ Fetehpur Sikri และ สุสาน Itimad-ud-daulah / บ่ายออกเดินทางกลับเมืองเดลลี ... พักโรงแรมในเมืองเดลลี
 • วันที่สี่ : เดลลี ไปชมวัดลักษมีนารายัน สักการะพระแม่ลักษมีผู้ประทานความรุ่งเรืองมั่งคั่งให้แก่ผู้บูชา วัดแห่งนี้มีอายุนับร้อยปี ต่อด้วย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเดลลี สักการะพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในบุษบกแก้ว ทำให้เราได้เห็นองค์จริงอย่างชัดเจน และเดินชมสิ่งล้ำค่ำภายในพิพิธภัณฑ์ ที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หากจะชมอย่างเจาะลึกจริงๆ ต้องใช้เวลาทั้งวัน ช่วงเย็นถึงค่ำ ให้ได้สนุกสนานกับการ shopping ที่ตลาดจันทปาท ... พักโรงแรมในเมืองเดลลีเป็นคืนที่สอง
 • วันที่ห้า : เดลลี - กรุงเทพฯ  ถ้าตรงกับวันเสาร์ ช่วงเช้ามีการแสดงสวนสนามของทหารอินเดียที่รัฐสภา จากนั้นไปเยี่ยมชมกุตุบมีน่า สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ย้อนเวลารุ่งเรืองของราชวงศ์โมกุล และจามามัสยิด มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย มีอายุนับร้อยปี / บ่ายแก่ ได้เวลาเหมาะเข้าชมอัครซาดาม ศาสนสถานของฮินดู ที่สร้างได้ปราณีตงดงามและยิ่งใหญ่ และไม่เคยหยุดสร้าง ชาวฮินดูมีความหวังให้สถานที่นี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ สถานที่นี้เจ้าฟ้าชายชาร์ลเคยเสด็จมาเยือนด้วย เวลาค่ำที่อัครซาดามจะเปิดไฟพร้อมการแสดงน้ำพุ เป็นความงามอีกแบบที่น่าชม ... รับประทานอาหารเย็น แล้วเดินทางสู่สนามบินอินทิราคานธี 

คลิ๊กชม ภาพทัวร์ทัชมาฮาล-เดลลี

*** กรณีเดินทางเป็นกลุ่มเฉพาะ ทั้งกลุ่มเล็กหรือคณะใหญ่ สามารถปรับจำนวนวันและรายการได้ตามความประสงค์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

๒) สังเวชนียสถาน - ทัชมาฮาล

ครบเครื่องทั้งแสวงบุญและชื่นชมสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก

 • วันแรก : กรุงเทพฯ - พาราณสี
 • วันที่สอง : พาราณสี - พุทธคยา
 • วันที่สาม : พุทธคยา
 • วันที่สี่ : พุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา
 • วันที่ห้า : นาลันทา - ไวสาลี - กุสินารา
 • วันที่หก : กุสินารา -ลุมพินี
 • วันที่เจ็ด : ลุมพินี - สาวัตถี
 • วันที่แปด : สาวัตถี - อัครา
 • วันที่เก้า : ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ต - สนามบินเดลลี
 • วันที่สิบ : เดินทางกลับกรุงเทพฯ
*** กรณีเดินทางเป็นกลุ่มเฉพาะ ทั้งกลุ่มเล็กหรือคณะใหญ่ สามารถปรับจำนวนวันและรายการได้ตามความประสงค์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

๓) สังเวชนียสถาน - สังกัสสะนคร - ทัชมาฮาล

พิเศษ !! สักการะสถานที่เสด็จกลับสู่ชมพูทวีป หลังจากทรงจำพรรษาอยู่ที่ดาวดึงส์  มีเสาอโศกสลักรูปช้างไว้ที่หัวเสาเป็นสัญลักษณ์

 • วันแรก : กรุงเทพฯ - พาราณสี
 • วันที่สอง : พาราณสี - พุทธคยา
 • วันที่สาม : พุทธคยา
 • วันที่สี่ : พุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา
 • วันที่ห้า : นาลันทา - ไวสาลี - กุสินารา
 • วันที่หก : กุสินารา -ลุมพินี
 • วันที่เจ็ด : ลุมพินี - สาวัตถี
 • วันที่แปด : สาวัตถี - ลัคเนาว์
 • วันที่เก้า : ลัคเนาว์ - สังกัสสะนคร - อัครา
 • วันที่สิบ : ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ต - สนามบินเดลลี
 • วันที่สิบเอ็ด : เดินทางกลับกรุงเทพฯ
คลิ๊กชม ภาพทัวร์ทัชมาฮาล

*** กรณีเดินทางเป็นกลุ่มเฉพาะ ทั้งกลุ่มเล็กหรือคณะใหญ่ สามารถปรับจำนวนวันและรายการได้ตามความประสงค์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
การตั้งค่าคุกกี้
X
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)