หน่อโพธิ์ แทรแวล NorBhodi Travel  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09361

หน่อโพธิ์ แทรแวล NorBhodi Travel  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09361

เมนู

ทัวร์พม่า กำหนดเวลาเดินทางเองได้ #

ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินแขวน 4 วัน 3 คืน

เดินทางสบาย ไม่เร่ง ไม่เหนื่อย

 • วันแรก  : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน

เดินทางถึงเมืองย่างกุ้ง เมียนมาร์แล้ว เจ้าหน้าที่รับที่สนามบิน ออกเดินทางต่อไปยังพระธาตุอินแขวน ระหว่างทางแวะเที่ยวบางสถานที่ในเมืองหงสาวดี

 • วันที่สอง : พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - ย่างกุ้ง

เวลาสายลงจากพระธาตุอินทร์แขวน แวะเที่ยวชมสถานที่สำคัญในเมืองหงสาวดี แล้วเดินทางกลับเข้ามายังย่างกุ้ง

 • วันที่สาม : ย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง

ชมสถานที่สำคัญในเมืองย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน และเจดีย์ต่างๆ ขอพรเทพทันใจ shopping ตลาดสก็อต 

ช่วงค่ำ ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการชื่นชมความงดงามของมหาเจดีย์ชเวดากอง และสวดมนต์ภาวนา

 • วันที่สี่ : ย่างกุ้ง - สิเรียม - กรุงเทพฯ 

หลังอาหารเช้า เดินทางไปชมเจดีย์กลางน้ำ เมืองสิเรียม ขอพรพระอุปคุต

หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่สนามบิน กลับกรุงเทพฯ

พุกาม-มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

 • ชมทุ่งเจดีย์ 4,000 องค์ ที่พุกามเมืองมรดกโลก
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมัยมุนี
 • พระราชวังมัณฑะเลย์  
 • พาขึ้นมัณฑะเลย์ฮิล ชมวัดสวยบนเขา
 • เจดีย์หยก ฯลฯ

คลิ๊ก >> ตัวอย่างโปรแกรม

ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 6 วัน 5 คืน

เต็มอิ่ม ครบทุกไฮไลท์ + บินภายในประเทศ

 • วันแรก  : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ

ชมสถานที่สำคัญในเมืองอมรปุระ อดีตราชธานี

 • วันที่สอง : มัณฑะเลย์ – เฮโฮ – อินเล (โดยสายการบินภายในประเทศ)

ชมชีวิตชาวประมงที่ใช้เท้าพายเรือหาปลา สวนเกษตรกลางแม่น้ำ สักการะพระบัวเข็มศักดิ์สิทธิ์

 • วันที่สาม : เฮโฮ– พุกาม (โดยสายการบินภายในประเทศ)

ชมพุกาม ทุ่งเจดีย์ 4,000 องค์ เมืองมรดกโลก

 • วันที่สี่ : พุกาม – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินแขวน (จากพุกามไปย่างกุ้งโดยสายการบินภายในประเทศ)
 • วันที่ห้า :  หงสาวดี – ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง 
 • วันที่หก : สิเรียม - เทพทันใจ –  ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ

ภาพชุดพระธาตุอินแขวน ในวสันตฤดู

การตั้งค่าคุกกี้
X
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)