sd main logo

หน่อโพธิ์ แทรแวล NorBhodi Travel 
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09361

หน่อโพธิ์ แทรแวล NorBhodi Travel 
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09361

เมนู

ทัวร์กัมพูชา #

กัมพูชา เสียมเรียบ
กัมพูชา เสียมเรียบ

ที่สุดของศรัทธา และภูมิปัญญาของมนุษย์ ชีวิตนี้ต้องได้ไปเห็นด้วยตาตัวเอง!!

 ทัวร์ไพรเวทเริ่มต้นเพียง 8,490 บาท

** เดินทางแบบ VIP เลือกวันได้เอง เพียง 2 ท่านก็เดินทางได้**

(กรณีกลุ่มเฉพาะ ทั้งขนาดเล็กหรือหมู่คณะใหญ่ สามารถปรับโปรแกรมได้ตามความประสงค์)

ทัวร์เสียมเรียบ เมืองพระนคร หริหราลัย มเหนทรบรรพต และกรุงพนมเปญ

ท่องเที่ยวชมศิลปะวัฒนธรรมอันล่้าค่า
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มาของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่

เดินทางสู่เสียมเรียบ เมืองพระนคร

 • นครวัด นครธม ยโศธรปุระ หริหราลัย อดีตเมืองอันยิ่งใหญ่ในอาณาจักรขอมโบราณ
 • มเหนทรบรรพต ขุนเขาแห่งเทวะ พิสูจน์ศิวลึงค์ใต้น้ำนับพันองค์
 • พระองค์ธมในวิหารลอยฟ้า พระนอนที่แกะสลักจากหินก้อนเดียวเกาะเกี่ยวอยู่ริมผา
 • สัมผัสชีวิตชาวน้ำในโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ 

กรุงพนมเปญ

 • พระราชวังหลวง วัดพระแก้วคู่พระราชวัง
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัมพูชา ที่เก็บโบราณวัตถุล้ำค่าของโลก
 • วัดพนม วัดศักดิ์สิทธ์โบราณ ตำนานแห่งชื่อพนมเปญ
 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันหฤโหด พิพิธภัณฑ์โตลเสลง และทุ่งสังหาร
รายการทัวร์มีทั้งแบบ 3 วัน 2 คืน / หรือ 4 วัน 3 คืน / เดินทางโดยรถหรือเครื่องบิน

!! ทุกรายการพักดีระดับ 4 ดาว และเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสรา

โปรแกรมทัวร์กัมพูชาแบบมาตรฐาน

เชิญคลิ๊กชมโปรแกรมทัวร์มาตรฐาน ด้านล่าง >>>

ปราสาทตาพรหม
ปราสาทตาพรหม

(1) โปรแกรมจัดครบ

ทัวร์เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน

 • อุทยานประวัติศาสตร์นครวัด นครธม ตาพรหม บันทายสรี
 • วัดหัวกะโหลก (ทุ่งสังหาร)
 • โตนเลสาป เมืองกลางน้ำหนึ่งเดียวในเอเชียอาคเนย์
 • *** มากกว่า ด้วยพาชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์ 
 • *** มากกว่า ด้วยชมอาทิตย์อัสดง ณ ปราสาทพนมบาเค็ง
 • *** มากกว่า ด้วยพาเยือน น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ ศิวลึงค์พันองค์ วิหารลอยฟ้า ณ เขาพนมกุเลน
!! พักดีระดับ 4 ดาว เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสรา


ปราสาทแปรรูป
ปราสาทแปรรูป

(2) โปรแกรมสบายๆ

ทัวร์เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยรถประจำทาง

(ทัวร์เริ่มจากด่านปอยเปต - จัดบริการผ่านแดนแบบ VIP)
 • อุทยานประวัติศาสตร์นครวัด นครธม ตาพรหม บันทายสรี
 • วัดหัวกะโหลก (ทุ่งสังหาร)
 • โตนเลสาป เมืองกลางน้ำหนึ่งเดียวในเอเชียอาคเนย์
 • ช้อปปิ้งตลาดเก่า (ซาจ๊ะ)
 • ชมศํูนย์ศิลปาชีพ Artisan Angor
!! พักดีระดับ 4 ดาว เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสรา

คลิ๊ก โหลดโปรแกรมสบายสบาย

(3) โปรแกรมเที่ยวคุ้ม

ทัวร์พนมเปญ-เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

 • พระราชวังหลวง (วังเขมรินทร์) วัดพระแก้ว วัดพนม
 • พิพิธภัณฑ์โตลสเลง และไปทุ่งสังหารด้วย
 • อุทยานประวัติศาสตร์นครวัด นครธม ตาพรหม บันทายสรี
 • โตนเลสาป เมืองกลางน้ำหนึ่งเดียวในเอเชียอาคเนย์
 • *** มากกว่า ด้วยพาชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัมพูชา 
!! พักดี 4 ดาว เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสรา


(4) โปรแกรมจัดเต็ม !!

ทัวร์พนมเปญ-เสียมเรียบ 4 วัน 3 คืน

  ไปครั้งเดียวเที่ยวครบสถานที่สำคัญในเขมร  

 • พระราชวังหลวง (วังเขมรินทร์) วัดพระแก้ว วัดพนม
 • พิพิธภัณฑ์โตลสเลง และไปทุ่งสังหารด้วย
 • อุทยานประวัติศาสตร์นครวัด นครธม ตาพรหม บันทายสรี
 • โตนเลสาป เมืองกลางน้ำหนึ่งเดียวในเอเชียอาคเนย์
 • *** มากกว่า ด้วยพาชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัมพูชา 
 • *** มากกว่า ด้วยพาเยือน น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ ศิวลึงค์พันองค์ วิหารลอยฟ้า ณ เขาพนมกุเลน
!! พักดีระดับ 4 ดาว เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสรา