หน่อโพธิ์ แทรแวล NorBhodi Travel  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09361

หน่อโพธิ์ แทรแวล NorBhodi Travel  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09361

เมนู

แสวงบุญอินเดีย-เนปาล 

แสวงบุญแดนพุทธภูมิ รับปีใหม่ 2566

8 วัน 7 คืน

บินกรุงเทพฯ-คยา พักโรงแรมสลับพักวัด

 • กราบแทบบาทพระศาสดา ณ สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล
 • พิเศษ!! ยิ่งกว่าใคร พาชมวัดฮินดูอายุพันปี ณ เมืองกาสี ที่รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จประพาส ทำพิธีอารตีถวายมหาเทพ ด้วยพิธีพราหมณ์โบราณ 

  คลิ๊ก >> โปรแกรมทัวร์ / ภาพทัวร์สังเวชนียสถาน

  กำหนดเดินทาง : 11-18 ม.ค. / 8-15 มี.ค.

กรณีต้องการเดินทางเป็นกลุ่มเฉพาะ

สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมและเส้นทางได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความประสงค์ จำนวนวันเดินทาง และงบประมาณ ... เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเส้นทางแสวงบุญ ยินดีให้คำปรึกษา

จาริกบุญ 24 ธ.ค.62 - 1 ม.ค. 63

😁 ราคา 35,990 บาท รวมวีซ๋า และทิปไม่แพง 😁 
ทัวร์ 9 วัน 7 คืน 
ถึงสุวรรณภูมิ เช้าตรู่วันที่ 1 ม.ค. ทันฉลองปีใหม่
นอนพุทธคยา 2 คืน
✨ จัดพักโรงแรมเสริม สลับกับนอนวัด ✨ 
🛫ขาไปบินตรง กรุงเทพฯ -พาราณสี
🛬 ขากลับ ขึ้นลัคเนาว์ - ต่อเครื่องกัลกัตตา - กรุงเทพฯ
(ไม่ต้องนั่งรถไกล 10-12 ชม. จาก สาวัตถี - พาราณสี)
  ❗️❗️ เดินทางครบทุกที่ สี่สังเวชนียสถาน+ไวสาลี+สาวัตถี ❗️❗️จาริกแสวงบุญอินเดีย-เนปาล ต้นปี 2562

15-24 กุมภาพันธ์ 2562

ความพิเศษต่างๆ ของทริปนี้

 • สักการะสังเวชนียสถานครบ 4 ตำบล พร้อมเมืองสาวัตถี เมืองไวสาลี ราชคฤห์ และ นาลันทา
 • พักวัดไทยพุทธคยา 3 คืน สามารถเดินไปพุทธคยาได้ จึงสามารถให้เวลากับการปฏิบัติภาวนา ณ สถานที่ทรงตรัสรู้ ได้อย่างเต็มที่และคล่องตัว
 • พาเดินทางเข้าสักการะวัดเวฬุวัน ในวันมาฆบูชา ตรงวันจาตุรงคสันนิบาต
 • อาราธนาพระวิปัสสนาจารย์ นำปฏิบัติตลอดการเดินทาง
เชิญคลิ๊กชม โปรแกรมฉบับเต็ม / ภาพทัวร์สังเวชนียสถาน / รายการทัวร์อินเดียอื่น

จาริกบุญประจำปี 2561

11-20 พฤศจิกายน 2561

นอนพุทธคยา 2 คืน เนปาล 2 คืน บินภายในประเทศ 2 ครั้ง

 • สักการะสังเวชนียสถานครบ 4 ตำบล
 • สาวัตถี เมืองไวสาลี ราชคฤห์ และ นาลันทา
 • พระราชวังกบิลพัสตุ์ ที่ประทับของเจ้าชายสิทธัตถะุ ในเขตประเทศเนปาล
 • วัดนิโครธาราม ที่พระเจ้าสุทโธทนะสร้างถวายพุทธองค์
 • สถูปรามคาม ที่ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่ครั้งพุทธปรินิพพานยังคงประดิษฐานอยู่
 • สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าโกนาคมโน (พระพุทธเจ้าองค์ที่ 2 แห่งภัทรกัลป์)

   เชิญคลิ๊กชม โปรแกรมฉบับเต็ม / ภาพทัวร์สังเวชนียสถาน 

การตั้งค่าคุกกี้
X
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)