sd main logo

หน่อโพธิ์ แทรแวล NorBhodi Travel 
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09361

หน่อโพธิ์ แทรแวล NorBhodi Travel 
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09361

เมนู

รวมภาพจาริกบุญสังเวชนียสถาน #

รวมภาพจาริกแสวงบุญอินเดีย


🌸 [ โปรดเลื่อนลงชมบรรยากาศน่ารักๆ ของการมาแสวงบุญกับทริปของหน่อโพธิ์ ค่ะ ... ภาพมี 2 หน้า นะคะ  😊 ]  🌸 

ต้องมีผ่อนคลายบ้าง

จาริกแสวงบุญกันต่อเนื่องหลายวัน แม้กำลังใจจะแข็งแกร่ง แต่กำลังกายก็ล้าได้ อีกทั้งยังได้พบแต่สถานที่ให้เกิดปลงสังเวช แม้ว่าจะได้สั่งสมบารมี และเพิ่มพูนปัญญา แต่ปุถุชนอย่างเราๆ คงยังต้องการเครื่องชูรสชูใจบ้าง โดยเฉพาะเมื่อได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวต่างแดนสักครั้งหนึ่ง คณะนี้ประกอบด้วยฆราวาสเกือบทั้งหมด ดังนั้นก่อนจากประเทศอินเดีย หน่อโพธิ์ฯ จึงอยากให้ได้เห็นความศิวิไลซ์ของอินเดียบ้าง เลยจัด farewell party ให้ได้ลิ้มลองอาหารในห้างสรรพสินค้าหรูของเมืองกัลกัตตา เป็นชูรสให้แก่ทริปนี้ก่อนขึ้นเครื่องบินกลับไทย

ได้นั่งตุ๊กๆ อินเดีย
ได้นั่งตุ๊กๆ อินเดีย

พาราณสีในค่ำคืนแห่งดีปาวลี

เป็นเรื่องน่าจดจำอีกทริปหนึ่ง ที่คณะของเรา ๑๒ ชีวิต ได้มีโอกาสสัมผัสความคึกคักของพาราณสี เมืองศักดิ์สิทธิ์ของฮินดู ในคืนของเทศกาลดีปาวลี ที่เป็นทั้งวันปีใหม่ของอินเดีย และเป็นวันบูชาพระแม่ลักษมีเทวีอีกด้วย ดีปาวาลี หมายถึง วันแห่งแสงสว่าง ในวันนี้ชาวฮินดูจะทำการบูชาพระลักษมีด้วยแสงไฟจากประทีป โดยจุดให้สว่างตลอดวันตลอดคืน มีการสวดบูชาด้วยโศลกสรรเสริญและขอพรจากพระแม่ หากเราไปท่องเที่ยวอินเดียในช่วงเวลานี้ พอพลบค่ำเราก็จะเห็นแสงคบ แสงเทียนจากบ้านเรือนสองข้างทาง วอบแวมดูสวยงามแปลกตา (ที่จริงจุดกลางวันด้วยแต่จะเห็นชัดในเวลากลางคืน) นอกจากนั้นจะมีพิธีแห่พระแม่ลักษมีและการบูชาตามเทวาลัยตลอดวันตลอดคืน ขนมหวานสีสวยก็ถูกนำออกมาวางขายเพื่อให้ซื้อหาไปบูชาและเป็นของฝาก เรียกว่าสวยงามลานตาไปตลอดการเดินทางเลยทีเดียว

ในภาพพาคณะออกไปเดินชมความคึกคักของเทศกาลดิปาวลีในตัวเมืองพาราณสี สุดท้ายได้มีโอกาสนั่งตุ๊กตุ๊กสไตล์อินเดีย รถคันนิดเดียวแต่ให้นั่งได้ตั้ง 7-8 คน  ไม่มีใครกลัวเลยสักคน มีแต่สนุกสนาน แม้แต่พระคุณเจ้าก็ได้รับความสุขใจจากประสบการณ์ดีๆ แบบนี้

หมายเหตุ : ที่เห็นชะโงกหน้าจากข้างในสุดนั้น ไม่ใช่คนขับนะค้า พวกเราเอง :)

รวมภาพหลากมุม หลายเหตุการณ์
1 - 2